info@bmm.ee

+372 5386 1215

Miks müüa metsa?

Kas peaksin müüma metsa koos maaga või ainult raieõigust?

Kas tellida metsamajandamise teenus? 

Miks ise majandada oma metsa?


Ise majandamine on keeruline. Metsamajandamine omal käel on aeganõudev ja komplitseeritud protsess. Kui metsaomanik soovib teha oma metsas raideid on selleks vaja kehtivat metsamajanduskava, metsateatist, seadmeid, masinaid ja töömehi või usaldusväärset teenusepakkujat. Kõik see eeldab põhjalikke teadmisi antud valdkonnast, organiseerimist, energiat ja aega.


​Liigne risk ise metsa majandamisel. Kui puuduvad teadmised, oskused ja aeg oma metsa majandada võib sellega tekitada kahju metsamaale ja seeläbi järeltulevatele põlvedele. Kui puuduvad teadmised kokkuostu firmade hetke vajadustest ja metsamaterjali hindade hetkelisest seisust siis võib samast puust saadud tihumeetri hind erineda kümmneid eurosid.

Kasvava metsa raieõiguse müük väljatuleku alusel? 

Kasvava metsa raieõiguse müük väljatuleku alusel ehk kasvava metsa raieõiguse võõrandamine. Peale lepingu sõlmimist tasume omanikule ettemaksu mille määrame läbirääkimiste teel. Peale ettemaksu tasumist teostame raietööd ja materjali veo hetke parimat hinda ja tingimusi pakkuvatele kokkuostjatele Eestis ja väljapoole Eestit. Tavaliselt kuni 2 nädalajooksul saadab kokkuostja materjali mõõteraporti ja materjali üleandmise akti. Seejärel kokkuostja, tavaliselt kuni 2 nädala jooksul, teostab maksed. Kui kõik andmed ja rahad materjali müügikohta on laekunud esitame omanikule vastava sisulise aruande koos materjali üleandmise aktidega ja maksame omanikule kuuluva osa välja.

Kasvava metsa raieõiguse müük materjali väljatuleku alusel

Lihtsustatult:
•    sõlmime kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu ;
•    kasvava metsa all olev maa jääb metsaomanikule;
•    ostja, kes ostab kasvava metsa raieõiguse, korraldab vajadusel dokumendid, maksab ettemaksu, korraldab  metsaraie ja realiseerib puidu, maksab materjali müügi aktide alusel omanikule välja lõppsumma;

•   maksimaalne tulu tänu headele metsamajandamise oskustele ja turu hetke olukorra tundmisele!

 

 

Maksimaalne tulu oma metsast!

Maximaalse tulu saab oma metsakinnistust  metsa materjali müümisel väljatuleku alusel.
Täiendava info saamiseks võtke ühendust "hinnapäring".

Takseerkirjelduse järgi koostame esialgse tööde plaani, mahu ja eeldatava müügi prognoosi. Sobivusel teostame välitööd täpsustame tööde plaani ja mahu.
Lõpliku kokkuleppe sõlmime omanikuga läbirääkimiste käigus. 

Saatke meile oma kinnistu katastriüksuse number, mille leiate kas kinnistamisotsuselt või katastrikaardilt. Katastriüksuse number on toodud kujul 00000:000:0000. 

Metsamajandamise teenuse sõlmimine

Sõlmime lepingu sarnaselt kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingule. Millal majandada metsa?

Kui mets on «küps» või «üleküps», siis ei tasu seda hoida, sest «üleküpsenud» metsa väärtus langeb kiiresti.

Metsal on kindel vanus. Küps mets kaotab seistes oma väärtust, sest raugaeas puud on tundlikud erinevate haiguste ja kahjurite vastu. 

Noor mets vajab samuti hooldusraideid, et metsamaale tagada maksimaalne tootlus. Soovime ju tagada järeltulevatele põlvedele hooldatud ja tervet metsa.

Metsa uuendus on samuti vajalik, et tagada metsamaale hea tootlus ja tagada väärtuslik vara järeltulevatele põlvedele.

 


Soovid tellida metsamajandamise teenust ? Helista 53 86 12 15 või kirjuta info@bmm.ee. Kogemust üle 15 aasta!

Meie peamisteks tööpiirkondadeks on Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa.

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne_block.jpg

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus aitab Balti Metsamajandi unistused teoks teha!

Päikeseenergial töötava puidukuivati kuivatusprotsessi modelleerimine ja tehnoloogilise plaani koostamine.

Balti Metsamajand OÜ teostas arendusprojekti „Päikese kuivati“, mille eesmärgiks oli modelleerida päikese küttel töötava kuivati tööprotsess ja koostada kuivati tehnoloogiline plaan. Projekti tulemusel valmis kuivati geomeetriline mudel, lähtuvalt õhuvoolu, temperatuuri ja niiskuse jaotustest kuivatis ja tehnoloogiline plaan. Projekti elluviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa 4000 EUR.

image001.png

    

    

     

You must install Adobe Flash to view this content.

Meist

Meie meeskonda iseloomustab kõige paremini sõna pädevus. Tänu oskuslikule tööle ning kiirele infosidele oleme suutnud aastatega tagada klientidele turvatunde, kõrge hinna ning kvaliteedi tehtud tööle.

Kui soovid edastada hinnapäringut või tasuta usaldusväärset konsuldatsiooni, võta julgelt ühendust vajutades siia.

Telefon: +372 5386 1215

E-mail: info@bmm.ee

Reg.nr.: 12553218

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus aitab BMMmajandi unistused teoks teha!

Päikeseenergial töötava puidukuivati kuivatusprotsessi modelleerimine ja tehnoloogilise plaani koostamine.

Balti Metsamajand OÜ teostas arendusprojekti „Päikese kuivati“, mille eesmärgiks oli modelleerida päikese küttel töötava kuivati tööprotsess ja koostada kuivati tehnoloogiline plaan. Projekti tulemusel valmis kuivati geomeetriline mudel, lähtuvalt õhuvoolu, temperatuuri ja niiskuse jaotustest kuivatis ja tehnoloogiline plaan. Projekti elluviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa 4000 EUR.

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne_block.jpg